Welsh Conservatives welcome new Language Commissioner

Shadow Welsh Language Secretary Suzy Davies AM has said the appointment of former Assembly Member Aled Roberts as the Commissioner is a “sensible move” but has warned he has fight on his hand to protect the role’s independence.

Mrs Davies, the AM for South Wales West, said:

“I thank Meri Huws for her outstanding work and to sincerely congratulate Aled on his appointment. Though we were not in the same party when he was in the Assembly, I always saw him as a valued colleague whose work on the Welsh in Education Strategic Plans has proven to be influential.

“His record of taking a reasonable and proportionate view on Welsh Language policy and legislation will serve him well as Commissioner.

“The Welsh Labour Government would be foolish to abolish the role they themselves created with cross-party support, as it currently plans to, when it can be so ably fulfilled by Aled.”

-------------------------------------------

Dywedodd Ysgrifennydd Cysgodol yr Iaith Gymraeg Suzy Davies AC fod y penodiad o’r cyn Aelod Cynulliad Aled Roberts yn Gomisiynydd yn "symud synhwyrol" ond wedi rhybuddio ei fod gyda brwydr ar ei law i amddiffyn annibyniaeth y rôl.

Fe ddywedodd Mrs Davies, yr AC am Dde Orllewin Cymru:

Dywedodd Ysgrifennydd yr Wrthblaid dros yr Iaith Gymraeg Suzy Davies AC fod y penodiad cyn-Aelod Cynulliad Aled Roberts yn Gomisiynydd yn "gam i groesawu" ond wedi rhybuddio ganddo frwydr i amddiffyn annibyniaeth y rôl.

 

Fe ddywedodd Mrs Davies, yr AC am Dde Orllewin Cymru:

“Hoffwn diolch i Meri Huws am ei gwaith rhagorol ac i longyfarch Aled ar ei benodiad. Er nad oeddem yn yr un blaid pan oedd yn y Cynulliad, fe welodd fel cydweithiwr gwerthfawr sy wedi dangos ei ddylanwad drwy ei waith ar y Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg.

“Mae ei gofnod o farn resymol a chyfrannol ar bolisi a deddfu ar yr Iaith Gymraeg yn bod o fantais yn y swyddfa'r Comisiynydd.

“Byddai Llywodraeth Lafur Cymru yn ffol i ddiddymu'r rôl a grëwyd gyda chymorth trawsbleidiol, fel y mae'n bwriadu ar hyn o bryd, pan fydd Aled yn gallu ei gyflawni mor effeithiol.”